* Η ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝΤο  ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ της κίνησης,  (όπως αναλύεται στη Σελίδα ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ : Στην  ομώνυμη σελίδα, επάνω αριστεράπροτείνει έναν αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων της.  


Αυτό, προσφέρει στον κάθε πολίτη που σκέφτεται το ενδεχόμενο της συσπείρωσής του στην κίνηση, τη βεβαιότητα, ότι ο αγώνας του, παρά την υψηλή στόχευσή του, όχι μόνο δεν είναι μάταιος, αλλά έχει πάρα πολλές ελπίδες να είναι νικηφόρος.
Έτσι, ο κάθε πολίτης, πριν αποφασίσει να συσπειρωθεί σ’ αυτή στην κίνηση, θα πρέπει να εξετάσει πάρα πολύ καλά  ποιες είναι οι πιθανότητες  επιτυχίας του στόχου μας.                
  Αυτή, εξαρτάται από δύο παράγοντες: Αν ο στόχος είναι εφικτός:
  Α. από πολιτικής άποψης
  Β. από οργανωτικής άποψης

  Για το αν ο τελικός Στόχος μας είναι επιτεύξιμος από πολιτικής άποψης, θα πρέπει να  εξετάσουμε δύο τινα:
  1.       Αν υπάρχει στην Ελληνική κοινωνία ένα, τέτοιου μεγέθους  κομμάτι, (15% των πολιτών), στη σκέψη του οποίου  το πολιτικό κατεστημένο έχει απαξιωθεί σε βαθμό οριστικής καταδίκης του.

  2.       Αν το κομμάτι αυτό (εφ’ όσον υπάρχει) είναι διατεθημένο να συσπειρωθεί στην πρότασή μας.

  Ως προς το πρώτο σκέλος, δεν έχουμε παρά να δούμε κάποια ενδεικτικά γεγονότα και πληροφορίες: 
  ·         Όλες οι δημοσκοπήσεις που διεξάγονται σχετικώς, καταγράφουν δυσαρέσκεια και απαξίωση του συνόλου του καθεστώτος πολιτικού συστήματος, όπως αυτό λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του στόχου του 15%, καθώς:                                                                                                                                          -   Σε όλες τις έρευνες των έγκυρων δημοσκοπήσεων που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια, ικανοποίηση από την κυβέρνηση (είτε της  ΝΔ είτε του ΠΑΣΟΚ),  δηλώνει ένα ποσοστό περί το 32% και ικανοποίηση από την αντιπολίτευση (συνολικά), ένα ποσοστό περί το 16%.                                                                                                    
  Δηλαδή ικανοποίηση από τη συνολική λειτουργία του καθεστώτος πολιτικού συστήματος (κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, μαζί) δηλώνει το (32+16)= 48% που, προφανώς, αποτελείται από τους ακραιφνείς  οπαδούς όλου του πολιτικού φάσματος, αυτούς που, (για διάφορους λόγους, που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε) δεν αλλάζουν  την κομματική εξάρτησή τους. 
                                                                                                                            
  Το υπόλοιπο 52%, (που δεν φορά κομματικές παρωπίδες), δηλώνει δυσαρεστημένο από τη συνολική λειτουργία του καθεστώτος πολιτικού συστήματος και άρα, είναι ανοιχτό σε (ίσως περιμένει) νέες προτάσεις. (Μετά την παράδοση του Εθνικού χώρου της Οικονομίας μας στους ΔΝΤ & Σία, από το καθεστώς πολιτικό σύστημα, το ποσοστό αυτό έχει εκτοξευτεί στο 80%+)                 
  Το ότι αυτό το ποσοστό εξαφανίζεται, κατά τις βουλευτικές εκλογές, οφείλεται σε πολλούς λόγους, ο κυριότερος των οποίων είναι η ανυπαρξία μίας πολιτικής πρότασης που θα  έχει τις προδιαγραφές να συσπειρώσει αυτό το ποσοστό, ή ένα μεγάλο μέρος του.

  ·         Κατά τις τελευταίες Ευρο-εκλογές (Ιούνιος 2009) η αποχή των πολιτών ξεπέρασε το 47%(!), γεγονός που, αφ’ ενός  δείχνει με τον πλέον επίσημο τρόπο, το βαθμό απαξίωσης ολόκληρου του καθεστώτος πολιτικού συστήματος, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και αφ’ ετέρου επιβεβαιώνει με έναν πολύ επίσημο και αδιαμφισβήτητο τρόπο, τα αποτελέσματα των μόλις προαναφερομένων δημοσκοπήσεων.   

  Σχετικά, λοιπόν, με το ερώτημα που θέσαμε για το αν υπάρχει στο εκλογικό σώμα η ζητούμενη δύναμη που θέλουμε, διαπιστώνουμε δύο τινα:
  (1)      Η απαιτούμενη (για την επίτευξη του Στόχου μας) πολιτική δύναμη υπάρχει και μάλιστα είναι υπερτριπλάσια αυτής που στοχεύουμε να συσπειρώσουμε.

  (2)     Η δύναμη αυτή βρίσκεται διάχυτη σε όλο το εύρος του εκλογικού Σώματος.

  ·         Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις, τίθενται τρία κρίσιμα ερωτήματα:
  -          Ερώτημα 1ον : -  Ποιο μέρος αυτών των δυσαρεστημένων πολιτών φθάνει σε σημείο να θέλεΙ την ανατροπή του πολιτικού κατεστημένου, συνολικά;

  -     Ερώτημα 2ον : -  Πόσοι εξ αυτών θα θελήσουν να  συσπειρωθούν στην κίνησή μας, για τον σκοπό αυτό;

  -          Ερώτημα 3ον : -  Πως θα φθάσει στη διάχυτη αυτή δύναμη, το μήνυμα της κίνησής μας;
                                                                                                                                                              
  Τα δύο πρώτα ερωτήματα, δεν μπορούν να απαντηθούν, παρά μόνο μέσα και μετά τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ της κίνησης, που η λειτουργία του απαντά στο 3ο ερώτημα και αναλύεται παρακάτω, απαντώντας ταυτόχρονα και στο ερώτημα «αν ο στόχος αυτός είναι επιτεύξιμος από  οργανωτικής άποψης».

  Η οργανωτική εφικτότητα του εγχειρήματος , συνίσταται στην εξής απλή συνταγή για την αρχική οργάνωση της συσπείρωσης:
             -   Ο κάθε πολίτης που βρίσκει την πρόταση αυτή, άξια της έμπρακτης υποστήριξής του, και αποφασίζει να γίνει μέλος της  Ελλήνων Βούλησης (ΕΒ), καλείται να  βρεί, (στις επόμενες δύο εβδομάδες από τη δική του συσπείρωση στην ΕΒ) ανάμεσα στο φιλικό, συγγενικό και επαγγελματικό του περιβάλλον, δυό – τρείς  ακόμη φίλους του που θα συμφωνήσουν και αυτοί με τις θέσεις της κίνησης, θα ανταποκριθούν θετικά στην πρότασή της και θα κάνουν το ίδιο με αυτόν. 


  Αυτό είναι όλο κι όλο που έχει να κάνει ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης  που έχει πεισθεί για την ανάγκη να δράσει για την ανατροπή της καταστροφικής κομματοκρατίας και να προσθέσει το "παρών" του στην πρότασή μας.

  Αυτή η απλή (και όχι ακατόρθωτη) δράση του κάθε πολίτη που γίνεται μέλος της συσπείρωσης, μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου.      
  Και, να τι σημαίνει, με αριθμούς, αυτή η απλή ενέργεια του κάθε πολίτη/οπλίτη, μέλους της ΕΒ:
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                
  1ο  15νθήμερο ΕΣΥ                                                  ΣΥΝΟΛΟ          1                                                                                                                                                                                                                     
  2ο        «            ΕΣΥ         Χ 3  =              3 νέα Μέλη,       «                 4
  3ο        «             3  Μέλη  Χ 3  =               9   «  Μέλη,       «               13
  4ο        «             9     «     Χ 3  =             27   «  Μέλη       "                40
  5ο        «            27    «      Χ 3  =             81   «  Μέλη       "              121
  6ο        «            81    «      Χ 3  =           243   «  Μέλη       "              364
  7ο        «          243    «      Χ 3  =           729   «  Μέλη       "            1.093
  8ο        «         729    «      Χ 3  =        2.187   «   Μέλη       "            3.280
  9ο        «      2.187     «      Χ 3  =        6.561   «   Μέλη      "            9.841
  10ο       «     6.561     «      Χ 3  =      19.683    «  Μέλη       "          29.524
  11ο       «   19.683     «      Χ 3  =       59.049    «  Μέλη       "         88.573
  12ο       «   59.049     «      Χ 3  =     177.147    «  Μέλη       "        265.720
  ______________________________________________

  Δηλαδή,
  Σε 12  15νθήμερα  (6 ΜΗΝΕΣ)
  από ένα Μέλος (από εσένα) συσπειρώθηκαν στην "Ε/Β"  265.720 πολίτες/οπλίτες !!!

  Η παραπάνω προσέγγιση της οργανωτικής εφικτότητας του Στόχου της κίνησης, συμπληρώνει την αποδεδειγμένη πολιτική εφικτότητα του εγχειρήματος, που είδαμε προηγουμένως και καθιστά  έτσι τον ΣΤΟΧΟ της,  ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟ από κάθε άποψη, υπό μία απλή προϋπόθεση:

  Το κάθε Μέλος που συσπειρώνεται στην κίνηση,
  συσπειρώνει, μέσα στο επόμενο 15νθήμερο, τρία τουλάχιστον νέα  Μέλη,
  και τα βοηθά να κάνουν το ίδιο με αυτό.


  Η μεθόδευση αυτή για τη διασπορά του μηνύματος της κίνησης και τη συσπείρωση Μελών της στην Εεξωκοινοβουλευτική «Ελλήνων Βούληση», αποδεικνύεται ότι είναι ικανή να φέρει το αποτέλεσμα της συσπείρωσης του 15% του εκλογικού σώματος, μέσα σε ένα  18μηνο, από τη συγκρότηση της  «Ελλήνων Βούληση» .

  Η επίτευξη του Στόχου αυτού που, εκ πρώτης όψεως, σε όσους δεν γίνουν κοινωνοί όλου του βάθους και πλάτους της πρότασης αυτής,  φαίνεται απραγματοποίητο όνειρο και έξω από κάθε λογική, αποδεικνύεται ότι, τόσο πολιτικά όσο και οργανωτικά, είναι ρεαλιστική και εφικτή, διότι τα απαιτούμενα στοιχεία για την επίτευξη του στόχου, τόσο τα ποιοτικά, όσο και τα ποσοτικά, υπάρχουν και έχουν ωριμάσει στην Ελληνική κοινωνία.

  Η μέθοδος που επιλέγεται  για τη συσπείρωση των πολιτών, πολλαπλασιάζει την πολιτική δύναμη του κάθε πολίτη, προσφέροντάς του έτσι τη δυνατότητα να βγει από τη μίζερη θέση της ασημαντότητας που του καλλιεργεί το πολιτικό κατεστημένο και τα παπαγαλάκια του και να ορθώσει το ανάστημά του, που μπορεί (εξαρτάται από αυτόν τον ίδιο) να είναι πολύ μεγάλο !  

  Τώρα ο κάθε πολίτης γνωρίζει ότι, χάρη στο Σχέδιο αυτό,  όταν αυτός αποφασίσει να συσπειρωθεί στην προτεινόμενη πολιτική κίνηση, δεν κομίζει σ’ αυτόν τον αγώνα μία ακόμη φωνή  (τη δική του), αλλά πολλές χιλιάδες.

  Ο κάθε πολίτης, αν το θελήσει,  μπορεί να γίνει εξαιρετικά σημαντικός παράγων της νίκης.
  Μίας (ιστορικής;) νίκης, για την οποία θα μπορεί να λέει, μετά από χρόνια: « ήμουν κι εγώ εκεί », «έβαλα κι εγώ ένα χέρι».

  Το σχέδιο δράσης της ΕΒ, είναι έτσι δομημένο ώστε, πολύ σύντομα, μετά την πρώτη συσπείρωση μίας «φωτισμένης μειοψηφίας» λίγων εκατοντάδων πολιτών, να αναπτυχθεί με γεωμετρική πρόοδο.

  Η ΕΒ, με την πρόσκλησή της αυτή, προσφέρει τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ σε κάθε πολίτη που  θέλει, «να πάρει τα πράγματα στα χέρια του»  και να νικήσει δύο τέρατα που απονευρώνουν και απομυζούν τη σύγχρονη κοινωνία:
  ·         τη μιντιοκρατία
  ·         την κομματοκρατία,
  και τον απορρέοντα από αυτές, πολιτικό εξανδραποδισμό, τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

  Πραγματικά, αξίζει τον κόπο … 

  Έτσι, τουλάχιστον, νομίζουμε εμείς.