* ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ


Κάθε πολίτης, πριν αποφασίσει να συμμετέχει σε μία ομαδική προσπάθεια, στην οποία, μάλιστα, καλείται να προσφέρει χρόνο ή χρήμα (άσχετα αν είναι μικρή ή μεγάλη αυτή η προσφορά) πρέπει, πριν την εκ μέρους του αποδοχή και της δικής του συσπείρωσης στην προσπάθεια, να πεισθεί για δύο τινα
:·        Για την ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ,  και 
·        Για την ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.
Υποθέτοντας ότι υπάρχει αποδοχή του πρώτου, ας δούμε, ποιοι είναι οι στόχοι της προτεινόμενης συσπείρωσης και αν η επίτευξή τους είναι εφικτή, ή όχι.
Το  ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ της κίνησης για την επίτευξη των στόχων αυτών, προτείνει έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο, όπως αναλύεται παρακάτω.
Προβλέπει μία γρήγορη και μεγάλη πολιτική συσπείρωση, ένα "γρήγορο κτύπημα" στο καθεστώς πολιτικό σύστημα, που θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις/κύματα που θα το αιφνιδιάσουν  και θα το καταστήσουν ανίκανο να αντιδράσει, καθώς βρίσκεται πνιγμένο μέσα στις εγκληματικές αμαρτίες του, τις οποίες δεν μπορεί πλέον να κρύψει η προπαγάνδα του. 
Ο σκοπός της προτεινόμενης συσπείρωσης, ολοκληρώνεται με την επίτευξη  τεσσάρων στόχων:
 
Ο 1ος ΣΤΟΧΟΣ, Είναι η συσπείρωση των πρώτων 30.000 μελών, που θα αποτελέσουν την πλατφόρμα επάνω στην οποία θα οικοδομηθεί ο 2ος στόχος.    
Η πρώτη φάση του σχεδίου δράσης, που στοχεύει στην επίτευξη του 1ου ΣΤΟΧΟΥ, έχει ήδη ξεκινήσει, από τη δημοσίευση του παρόντος (20 Μαϊου 2010) και συνίσταται στην «επιχείρηση» επίτευξης αυτού του στόχου, σχεδόν αποκλειστικά μέσα από το διαδίκτυο.  Η συσπείρωση αυτή θα  πρέπει να έχει επιτευχθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να αρχίσει να   λειτουργεί  η  ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗΣΗ. Αν δεν επιτευχθεί (ποσοτικά και χρονικά) αυτός ο 1ος Στόχος, θα σημαίνει ότι, η δημιουργία της κίνησης ήταν λάθος και εκεί θα σταματήσουν όλα. Ενδιάμεσο «βήμα» για την κατάκτηση του 1ου Στόχου, αποτελεί ο χρόνος επίτευξης των 5.000 πρώτων μελών.  

2ος ΣΤΟΧΟΣ:Είναι η  συσπείρωση 300.000 πολιτών, που θα αποτελέσουν το Σώμα διεξαγωγής των ΑΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ και το Σώμα επιλογής της ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ.    
Η δεύτερη φάση του σχεδίου δράσης, που στοχεύει στην επίτευξη του 2ου ΣΤΟΧΟΥ, αρχίζει με την επίτευξη του 1ου Στόχου. Αρχίζει η λειτουργία της ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗΣΗΣ. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται μηχανισμός διάχυσης του μηνύματός μας στην κοινωνία και εκτός διαδικτύου. Από τα μέλη που ήδη, τότε, έχουν υπάρξει σε κάθε Δήμο, δημιουργείται ο πυρήνας της διάχυσης του μηνύματός μας, σε κάθε πόλη, χωριό, καφενείο, σπίτι, οικογένεια. Εκεί που χτυπά η καρδιά της πάσχουσας αιχμάλωτης Ελλάδας.  Σε αυτή τη φάση, στήνουμε μία ευέλικτη οργάνωση της συσπείρωσης,  για να φτάσουμε το στόχο των 300.000 μελών   Η συσπείρωση αυτή θα  πρέπει να έχει γίνει μέσα στους επόμενους (από την επίτευξη του 1ου Στόχου) 18 μήνες, ώστε να περάσουμε στο κυνήγι του επόμενου, 3ου ΣΤΟΧΟΥ.  Σημειώνεται ότι το πέρασμα από τις 30.000 στις 300, είναι πιο εύκολο από τη συγκέντρωση των πρώτων 30.000, όπως αποδεικνύεται παρακάτω στην παρουσίαση της μεθόδου διάχυσης του μηνύματός μας, διότι, αν συσπειρωθούν οι πρώτες 30.000 σε 6-7 μήνες, η δυναμική αυτού του ρυθμού, εξασφαλίζει την επίτευξη του 2ου Στόχου, όπως παραστατικά εξηγείται (στη Σελίδα ΚΞΚΚΚ, επάνω αριστερά_. Αν δεν επιτευχθεί (ποσοτικά και χρονικά) αυτός ο 2ος Στόχος, θα αποφασισθεί, από το σύνολο των τότε μελών, η συνέχιση της προσπάθειας, ή όχι.

3ος ΣΤΟΧΟΣ:Η συσπείρωση ενός ποσοστού του εκλογικού σώματος, όχι μικρότερου του 15%,  (περίπου 1.000.000 πολιτών), που θα αποτελέσει την προϋπόθεση ίδρυσης κόμματος και που θα πρέπει να συσπειρωθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 12-18 μήνες από την επίτευξη του 2ου Στόχου. 
Το ποσοστό αυτό, επιλέγεται με τη λογική πως, αν η συσπείρωση πολιτών που συγκροτεί την ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗΣΗ, αποφασίσει να μετεξελιχθεί σε κόμμα,  αυτό, εισερχόμενο στη Βουλή θα έχει, όχι μόνο τη δύναμη, αλλά και (κυρίως) τη δυναμική, να ανατρέψει τη ριζωμένη νοοτροπία και πρακτική της κομματοκρατίας και τον φορέα της, το καθεστώς πολιτικό σύστημα.  
Αν δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, (που του τα δίνει το 15% +), δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής του, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη κομματικής παρουσίας, μέσα στο ίδιο σκηνικό που θέλουμε να ανατραπεί, χωρίς τη δύναμη να επιφέρουμε αυτή την ανατροπή.  Με άλλα λόγια, η λογική που οδηγεί στη δημιουργία της ΕΒ, δεν επιτρέπει την ίδρυση ενός (ακόμη) κόμματος/κομπάρσου, που θα ανέβει στο ήδη σάπιο σανίδι του πολιτικού σκηνικού, για να παίξει στο ίδιο έργο. Αυτός ορόλος, χαρίζεται σ' αυτούς που ήδη τον παίζουν.    
Η τρίτη φάση του Σχεδίου Δράσης, που στοχεύει στην επίτευξη του 3ου ΣΤΟΧΟΥ, αρχίζει με την επίτευξη του 2ου Στόχου:  
-          Αρχίζει να λειτουργεί ο μηχανισμός της διαμόρφωσης των θέσεων και προτάσεων της συσπείρωσης.
-          Προσκαλούνται τα πρόσωπα της ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ που εν τω μεταξύ έχουν επιλεγεί, να ηγηθούν της συσπείρωσης και να παρουσιάσουν στην κοινωνία:
(α) το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ» από την οικονομική αιχμαλωσία που μας έχει καταδικάσει το καθεστώς πολιτικό σύστημα και, επίσης, 
(β) να επεξεργασθεί και να παρουσιάσει το σχέδιο της ΒΑΘΕΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ για την οριστική  εξαφάνιση της αιτίας (ή των αιτιών) που οδήγησαν στην άλωση του ζωτικού εθνικού χώρου της Οικονομίας μας.
 
-          Αρχίζει να λειτουργεί ο μηχανισμός της διενέργειας των ΑΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ.

-          Τίθεται στο σύνολο των μελών το ερώτημα της σύστασης κόμματος.

4ος ΣΤΟΧΟΣ:Η πραγματοποίηση  της απαιτούμενης "βαθειάς τομής στο Σύνταγμα»* ( http://dia-tafta.blogspot.com ) Η τέταρτη φάση του Σχεδίου Δράσης, που στοχεύει στον 4ο ΣΤΟΧΟ, (που είναι η επίτευξη της «βαθειάς τομής στο Σύνταγμα ) αρχίζει με την επίτευξη του 3ου Στόχου.

-          Ιδρύεται κόμμα
-          Ζητείται η απαιτούμενη λαϊκή εντολή για τη Συντακτική Εθνοσυνέλευση.

Ο συνολικός χρόνος, όπως  υπολογίζεται παραπάνω, για την επίτευξη των 3 Στόχων της συσπείρωσης, είναι από 30 έως  43 μήνες, από τον Ιούνιο 2010.
Η "μάχη" (στις τρεις πρώτες φάσεις) θα δοθεί με όρους "ανταρτοπολέμου" , δηλαδή με "ελεύθερους σκοπευτές", πολίτες/οπλίτες, σώμα με σώμα. Ο κάθε πολίτης που συσπειρώνεται στην κίνηση, γίνεται ένας ακόμη "ελεύθερος σκοπευτής" και, έξω από τα γνώριμα και ήδη ναρκοθετημένα από το κατεστημένο "πεδία μάχης" και πολιτικής αντιπαράθεσης (τηλεοπτικά πορτοπαράθυρα, «σαλόνια» εφημερίδων και περιοδικών) συσπειρώνει τους φίλους του, που σαν "ελεύθεροι σκοπευτές", συσπειρώνουν τους φίλους τους, κ.ο.κ.Η επιλογή του «ανταρτοπολέμου» αυτού, σαν στρατηγική, αποτελεί μονόδρομο για την κίνηση μας, δεδομένης της απόφασής μας να μην αντιπαρατεθούμε στο πεδίο της μάχης (ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας) που αποτελεί «ναρκοπέδιο» του αντιπάλου μας. Θα αποτελέσει τεράστια επιτυχία για την Ελληνική κοινωνία, να ανταποκριθεί στο «αντάρτικο του βιβλίου και τωνblogs» που κηρύσσουμε, και μαζί με το ξήλωμα της κομματοκρατίας, να γκρεμίσει και το κατεστημένο της «μιντιοκρατίας», δίνοντας και ένα σήμα πνευματικής αφύπνισης.
Λέμε «αντάρτικο του βιβλίου και των blogs», διότι όλα ξεκινούν από το εγχειρίδιο («βιβλίο/στιλέττο») «Κομματοκρατία, το βαθύ κράτος της Ελλάδας», (που σύντομα θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία) και στο blogg http://hkommatokratia.blogspot.com .

Το περιεχόμενο αυτών,  φιλοδοξεί να γίνει  το «φονικό όργανο», που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης που θέλει να δώσει μία δική του μαχαιριά στο τέρας της κομματοκρατίας, που τον ταλαιπωρεί και τον βασανίζει, όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς καμία προοπτική, χωρίς το αύριο μιας καλύτερης μέρας, που του το έχει αφαιρέσει με την οικονομική καταστροφή της χώρας και των πολιτών της, που αυτό την οδήγησε.

Σημείωση: Η απόκτηση αυτού του εγχειρίδιου (βιβλίου/στιλέττου), από τους φίλους της κίνησης, αποτελεί και τη μόνη οικονομική ενίσχυση της κίνησης, δεδομένου ότι ο συγγραφέας του (Όθων Ιακωβίδης) έχει εκχωρήσει (διά του παρόντος) τα έσοδα από τα δικαιώματά του, προκειμένου κα καλυφθούν τα πρώτα, απαραίτητα, έξοδα στοιχειώδους οργάνωσης.

Μετά την παραπάνω παρουσίαση όλου του σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων της συσπείρωσης, εκείνο που πρέπει να πούμε, είναι ότι, σύμφωνα και με το σχέδιο αυτό, δεν θα υπάρξει 2ος Στόχος, αν δεν επιτευχθεί ο 1ος.
Έτσι, αυτό που πρέπει, σήμερα, να δούμε, είναι το πώς θα πετύχουμε τον 1ο Στόχο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του 1ου Στόχου, που θα ανοίξει το δρόμο για την κατάκτηση του επόμενου, είναι η διασπορά και διείσδυση της πρότασής μας στην Ελληνική κοινωνία.
Δεδομένου δε ότι, σύμφωνα και με το σχέδιο δράσης, τον στόχο αυτό, θέλουμε να τον κατακτήσουμε (κυρίως) με πολίτες / χρήστες του διαδικτύου, αυτό που πρέπει να γίνει, είναι να επιτύχουμε την διάδοση και διάχυση της πρότασής μας, σε κάθε Έλληνα χρήστη του διαδικτύου.
Σ’ αυτή την προσπάθεια, μεγάλο ρόλο θα παίξουν τα blogs, το facebook και κάθε άλλο διαθέσιμο διαδικτυακό εργαλείο.Αλλά και στη δική τους ευαισθητοποίηση, σημαντικό ρόλο θα παίξει η προσωπική πρωτοβουλία που ο κάθε χρήστης που θα γίνει αποδέκτης της πρότασης, θα ασκήσει σε  μεγαλύτερους κόμβους.

Τελικά, η κινητήριος δύναμη του εγχειρήματος, είναι η δύναμη και η αλήθεια που βρίσκεται μέσα στην πρόταση. Αν η πρόταση που αρθρώνουμε προς την κοινωνία, δηλαδή προς κάθε πολίτη, είναι σαφής, πειστική, καθαρή, δίκαιη, καλύπτει ανάγκες και είναι πραγματοποιήσιμη, θα προχωρήσει και θα ανδρωθεί. Αλλιώς, (δικαίως) θα αγνοηθεί.

Έτσι, το μόνο που πρέπει να γίνει, μετά τη διαμόρφωση της πρότασης προς την κοινωνία, είναι η παράδοση αυτής της πρότασης στα χέρια του κάθε πολίτη, ώστε να αναλάβει πλέον αυτός την ευθύνη της τύχης του.