* ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


H ΕΒ, αντί των «300 της κομματοκρατίας»,  θα  αποτελείται από 30.000 ή 100.000 ή 300.000 πολίτες, αναλόγως του μεγέθους της συσπείρωσης πολιτών που θα  εγγραφούν ως μέλη της, (με ελάχιστο όριο σύστασής της τους 30.000 πολίτες).   
Το ελάχιστο αυτό όριο, εφ’ όσον επιτευχθεί  σε σύντομο διάστημα από τη δημοσιοποίηση της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ συσπείρωσης πολιτών, (αυτή που έχει οδηγήσει κι εσένα να διαβάζεις το κείμενο αυτό), θα δείξει την ύπαρξη  δυναμικής  στη σημερινή Ελληνική κοινωνία, ικανής να ανδρώσει μία πολιτική κίνηση, ικανή να ορθώσει ανάστημα απέναντι στην κομματοκρατία*. 
Όσο περισσότεροι πολίτες εγγραφούν ως μέλη της, τόσο δυνατότερη θα είναι από τη Βουλή των 300 της κομματοκρατίας.
Η «Ελλήνων Βούληση», όντας έτσι μία ισχυρή δύναμη γνήσιας  αντιπροσωπευτικής  έκφρασης της κοινωνίας, (εντελώς έξω από τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος πολιτικού συστήματος) θα έχει τη δυνατότητα (παρακάμπτοντας το ναρκοθετημένο από τα ΜΜΕ έδαφος, με την οργάνωση δικού της μηχανισμού πληροφόρησης), να φέρνει στη δημόσια συζήτηση, κρίσιμα κοινωνικά θέματα, που η ίδια (δηλαδή τα μέλη της) θα ιεραρχεί την σπουδαιότητά τους και την αναγκαιότητα λήψης απόφασης και θα  διατυπώνει τη δική της θέση, όπως αυτή θα προκύπτει μέσα από διαφανείς και άψογες δημοκρατικές διαδικασίες ψηφοφορίας όλων των μελών της.
  • Οι ψηφοφορίες αυτές, μεταξύ των μελών της «ΕΒ», θα γίνονται με άψογο τρόπο που θα αποκλείει κάθε νόθευση της κάθε ψήφου.                                 
  • Οι πολίτες/μέλη της ΕΒ, θα έχουν όλοι, εξ ίσου, το δικαίωμα:
-          να παίρνουν μέρος στη διαμόρφωση του περιεχομένου των «δημοψηφισμάτων» που η ΕΒ θα θέτει προς ψήφιση στα μέλη της
-          να παίρνουν μέρος στην ψηφοφορία των «δημοψηφισμάτων» που θα οργανώνει η ΕΒ.
  • Κάθε μέλος της ΕΒ θα έχει στη διάθεσή του το «βήμα» για να διατυπώσει την άποψή του, για το κάθε θέμα που θα έρχεται προς ψήφιση.
  • Σημειώνεται ότι, πριν κάποιο ζήτημα τεθεί προς «Δημοψήφισμα» στην ΕΒ, θα υπάρχει ένα στάδιο προετοιμασίας του και τεκμηρίωσης των επιχειρημάτων, τόσο της υποστηρικτικής όσο και της αντίθετης  άποψης, τα οποία, αμφότερα, θα είναι στη δημόσια θέα και συζήτηση, για όλα τα μέλη της ΕΒ (και όχι μόνο).

Οι αποφάσεις που θα παίρνει η ΕΒ, θα έχουν μεγάλη πολιτική βαρύτητα, για έναν, κυρίως, λόγο: Θα είναι αποφάσεις από ένα ευρύτατα αντιπροσωπευτικό κοινωνικό σώμα, απαλλαγμένο από κάθε δουλεία, κομματικό συμφέρον, κόστος  και  υπολογισμό, με μόνο γνώμονα της κάθε απόφασής του, τη λογική και το κοινωνικό όφελος.

Προτείνεται, λοιπόν,  ένας απλός, ασφαλής, διαφανής, δημοκρατικός και αποτελεσματικός τρόπος χαλιναγώγησης της ξέφρενης και καταστροφικής πορείας της κομματοκρατίας*, με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής του (εντός των επομένων λίγων μηνών).
Η εν λόγω εξωκοινοβουλευτική αυτή Βούληση των Ελλήνων, η «Ελλήνων Βούληση», θα συγκροτηθεί μόλις η συσπείρωση αποκτήσει 30.000 μέλη.

Εν τω μεταξύ, μέχρι  τη συμπλήρωση των 30.000 μελών, ο ιστοχώρος αυτός θα λειτουργεί σαν βήμα απόψεων των εγγραφομένων "μελών", όχι μόνο επί της ουσίας των προτεινομένων πολιτικών θέσεων, αλλά και για κάθε θέμα που άπτεται της οργάνωσης της συσπείρωσης.

Μέχρι  τη συμπλήρωση των 30.000 μελών, η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ θα απευθύνεται (σχεδόν) αποκλειστικά μέσα από το διαδίκτυο (για οικονομικούς, κυρίως, λόγους).
Με τη κατάκτηση αυτού του στόχου, η κίνηση θα βγεί στους δρόμους όλης της χώρας. Σε κάθε Δήμο, θα συναντηθούμε με όλους τους εκεί πολίτες/μέλη μας, που θα αποτελέσουν τον τοπικό πυρήνα και θα αρχίσει η δράση για τη διάχυση της πρότασής μας και έξω από το διαδίκτυο, σε κάθε  πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε καφενείο, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, εκεί που χτυπά η καρδιά της Ελλάδας. 
Ο στόχος των 300.000 μελών,  θα είναι, τότε, πολύ κοντά.
Η κατάκτηση του στόχου των 300.000 μελών, θα ανοίξει το δρόμο της τελικής νίκης, καθώς θα επιτρέψει να γίνουν δύο πράγματα:
  1. Η πρόσκληση των προσώπων τα οποία θα έχουμε (εν τω μεταξύ, με αυτή την ανοιχτή διαδικασία) προκρίνει και επιλέξει για την ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, στην οποία αναφερόμαστε . Θα κληθουν τότε, να αναλάβουν το ρόλο που έχουμε ήδη προδιαγράψει.
  2. Η έναρξη της διενέργειας των ΑΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ (που δεν μπορεί να γίνει με λιγότερο όγκο λαϊκής συμμετοχής, ώστε να έχουν το σχετικό πολιτικό "βάρος") τα οποία θα έχουν (εν τω μεταξύ) "ζυμωθεί".* Ως  «κομματοκρατία», ορίζεται η πολιτική νοοτροπία και συμπεριφορά,  
που προτάσσει το κομματικό συμφέρον από το κοινωνικό όφελος
και έχει καταστεί κρατούσα άποψη στην τρέχουσα πολιτική πρακτική.
                                                                             
Περισότερα περί κομματοκρατίας, στο http://HKOMMATOKRATIA.blogspot.com